เว็บสล็อตการดูแลสิทธิสตรีที่มีความเท่าเทียมกันทางกีฬา

เว็บสล็อตการดูแลสิทธิสตรีที่มีความเท่าเทียมกันทางกีฬา

ความสามารถนี้เว็บสล็อตใช้ประโยชน์จากกีฬาอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมีความพิการในเคนยาจะรวมเข้าไว้อย่างสมบูรณ์เมื่อเราได้ยินคำว่า “ทุพพลภาพ” สำหรับคนส่วนใหญ่ สิ่งที่เข้ามาในหัวก็คือความคิดที่ว่าคนๆ หนึ่งไม่สามารถทำอะไรได้หรือมีสิ่งผิดปกติทางร่างกายที่ขัดขวางไม่ให้เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่สามารถมีส่วนร่วมได้ ชิ้นนี้เล่าเรื่องของ Lizzie Kiama ผู้ดูแลทรัพย์สินของ This-Ability Trust ซึ่งองค์กรได้ใช้ประโยชน์จากกีฬาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่มีความพิการได้รวมไว้อย่างสมบูรณ์

เมื่ออายุ 18 ลิซซี่สูญเสียความคล่องตัวในอุบัติเหตุทางรถยนต์

 ไม่กี่ปีต่อมา ขณะที่ตั้งครรภ์ เธอต้องเผชิญกับความท้าทายที่ผู้หญิงที่มีความพิการต้องเผชิญขณะพยายามเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ หลังจากการตั้งครรภ์ที่ยากลำบากและการให้กำเนิดลูกสาวของเธอ ลิซซี่สูญเสียการเคลื่อนไหวอย่างถาวรอันเป็นผลมาจากภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ สิ่งนี้ทำให้เธอตกต่ำ อย่างไรก็ตาม เธอประสบความสำเร็จเหนือความสิ้นหวังที่มาพร้อมกับมัน และแสดงให้เห็นว่าความทุกข์ยากทำให้เรารู้จักส่วนหนึ่งของตัวเราที่เราไม่รู้ว่ามีอยู่จริง และเราสามารถฟื้นตัวและรักษาได้

ในการรักษา เธอตัดสินใจที่จะเป็นเสียงที่ตรวจสอบ ปลอบโยน และให้ความหวังกับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่มีความพิการและอยู่แถวหน้าในการต่อสู้เพื่อสิทธิและการรวมของพวกเขาและที่สำคัญที่สุดให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวและว่า มีคนห่วงใยเมื่อถึงเวลานั้น เธอจึงตัดสินใจสร้างแพลตฟอร์มที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าและเครื่องมือในการจัดการกับผู้หญิงที่มีความพิการ ดังนั้นในปี 2555 This-Ability Consulting จึงถือกำเนิดขึ้น กิจการเพื่อสังคมได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ นำรูปแบบและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ครอบคลุมอย่างยั่งยืน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา องค์กรได้เติบโตขึ้นเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรชั้นนำที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้หญิงและ

เด็กผู้หญิงที่มีความพิการในเคนยา

ลิซซี่พบว่าเคนยาเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่ปรับเปลี่ยนได้น้อยมาก แม้ว่ากีฬาจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิต และเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่ยอดเยี่ยมของความเท่าเทียมทางเพศ ความสามารถนี้สอนการทำงานเป็นทีมของผู้หญิง การพึ่งพาตนเอง ความยืดหยุ่น และความมั่นใจผ่านการเล่นกีฬา โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นเพื่อรับประกันสิทธิในการออกกำลังกาย การออกกำลังกาย และความเพลิดเพลินในสิทธิมนุษยชนตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ

ลิซซี่เชื่อว่าไม่ควรมีความเหลื่อมล้ำทางกีฬา ในที่ทำงาน หรือในชีวิต และผู้หญิงที่มีความพิการควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกประการ นอกจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องรักบี้สำหรับรถเข็นแล้ว โปรเจ็กต์ยังรวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสิทธิด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ความเป็นผู้นำ และการเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจ ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ This-Ability ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายรายรวมถึงพยาบาลผดุงครรภ์และแพทย์ที่ให้บริการวางแผนครอบครัวในสถานที่และการตรวจสุขภาพเนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ลิซซี่หนึ่งในผู้เล่นในทีมของเรากล่าวในระหว่างการแสดงความคิดเห็นว่ารักบี้วีลแชร์ช่วยให้เธอมีสมรรถภาพทางกายและทำให้เธอกระฉับกระเฉงมากขึ้น Lizzie เกิดมาพร้อมกับโรคโปลิโอ ซึ่งทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวและหดหู่ เธอกล่าวว่าการออกกำลังกายเป็นการรักษาตามธรรมชาติทั้งหมดเพื่อช่วยต่อสู้กับภาวะซึมเศร้า ทำให้อารมณ์ดีขึ้น ลดความวิตกกังวล และโดยทั่วไปแล้วช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้น ลิซซี่รู้สึกขอบคุณที่ในที่สุดเธอก็พบพื้นที่ที่อนุญาตให้เธอเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีความทุพพลภาพคนอื่นๆเว็บสล็อต