เว็บสล็อตกฎบัตรเยาวชน ’25’

เว็บสล็อตกฎบัตรเยาวชน '25'

สำหรับวันเว็บสล็อตกีฬาสากลเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ (IDSDP) 2017 กฎบัตรเยาวชนจะเปิดตัวกฎบัตรเยาวชน ’25’ #legacyopportunity4all Global Call to Action ผ่านแคมเปญโซเชียลมีเดีย คำกระตุ้นการตัดสินใจนี้เป็นผลลัพธ์ที่สำคัญของรายงานผลกระทบจาก Youth Charter 2016 Games LegacyYouth Charter 2016 Games Legacy Impact Report เป็นการ

ทบทวนระยะเวลาสี่ปีเกี่ยวกับกิจกรรมมรดกการพัฒนาสังคม

และมนุษย์กับเยาวชนและชุมชนในท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รายงานประจำปี 2559 มีรายละเอียดการวิเคราะห์ความเท่าเทียม ความหลากหลาย การรวมและการมีส่วนร่วม (EDIP) จำนวน 180 หน้าของทีม GB ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่ริโอ 2016 โดยมีรายงานที่ให้ข้อมูลนโยบายปัจจุบันและกลยุทธ์การลงทุนสำหรับกีฬาตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงระดับหัวกะทิ . รายงานประจำปี 2559 ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญเจ็ดประการสำหรับการทำงานร่วมกันและการประสานงานของกีฬาที่ดีขึ้นเพื่อการพัฒนาและการเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพกฎบัตรเยาวชนนำแนวทางที่หลากหลายมาใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ บ่อยครั้งโดยการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่หลากหลาย – มีส่วนร่วม จูงใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดผลประโยชน์ที่ยั่งยืนและบรรลุผลได้

โมเดลวิทยาเขตชุมชนของ Youth Charter เป็นเวทีสำหรับการทำงานร่วมกันและการเป็นหุ้นส่วน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่โตเกียว 2020 กฎบัตรเยาวชนมีเป้าหมายที่จะส่งมอบการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสทำให้โลกตกอยู่ในสภาวะสับสน ซึมเศร้า และความโศกเศร้าตลอดระยะเวลาที่ดำรงอยู่ เช่นเดียวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในทศวรรษ 1930 ผู้คนตกงาน คนที่รัก และรู้สึกถึงความเป็นจริงในระยะเวลาอันสั้น โดยไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรในช่วงท้ายของการระบาดใหญ่ กีฬาได้รับความเดือดร้อนในช่วงเวลานี้โดยต้องปิดการเข้าถึงผู้เข้าร่วมและผู้บริโภคทั้งหมด บังคับให้ผู้คนสร้างการเข้าถึงแบบเสมือนจริงและเป็นอิสระ แต่คล้ายกับหลังภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ กีฬาจะเริ่มต้นใหม่ในการแก้ไขข้อขัดแย้งและความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมจากมุมมองทางสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสังคมในกีฬามุ่งเน้นไปที่ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมทางสังคมและเศรษฐศาสตร์ (Allison, Davis, & Barranco, 2018) ความขัดแย้งในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกีฬาคือความเสมอภาคของเชื้อชาติ เพศ และเรื่องเพศ ผู้เข้าร่วมและผู้บริโภคมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงกีฬา แต่มูลค่าหุ้นไม่เท่ากัน เนื่องจากเราเห็นนักกีฬาหญิงไม่สามารถทำเงินได้เท่ากันกับนักกีฬาชาย ความขัดแย้งทางเพศในปัจจุบันต้องเพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬาหญิงในอุตสาหกรรมกีฬา ตัวอย่างเช่น ตอนนี้แบรนด์ต่างๆ ต้องการให้มุ่งเน้นไปที่กีฬาของผู้หญิงเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และขณะนี้กีฬาของผู้หญิงได้รับการยกระดับทั่วโลกดังที่เห็นในซาอุดิอาระเบียด้วยการเปิดตัวกีฬาสำหรับนักกีฬาหญิง 

กระแสใหม่ในการสนับสนุนนักกีฬาในท่าทีทางสังคม

ได้เปลี่ยนอำนาจให้กับนักกีฬาและขณะนี้พวกเขาสามารถเป็นแบรนด์ของตนเองได้ สิ่งนี้จะเพิ่มผลกำไรทางเศรษฐกิจเนื่องจากผู้ติดตามของนักกีฬารู้สึกเชื่อมโยงกับนักกีฬามากขึ้นในการพูดในนามของพวกเขาในประเด็นทางสังคม ด้วยส่วนตลาดใหม่นี้ แบรนด์และหน่วยงานด้านกีฬาจะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนผ่านความเชื่อร่วมกันมากกว่ารูปลักษณ์หรือคุณภาพของสิ่งที่พวกเขานำเสนอ (Lovett, 2018)นอกจากนี้ยังมีข้อขัดแย้งในการเข้าถึงกีฬาบางประเภทที่ยอมรับเชื้อชาติและเพศที่แตกต่างกันแต่ไม่ได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมแบบเดียวกัน นักกีฬารู้สึกสบายผิวมากขึ้นและสนับสนุนคุณค่าและความเชื่อของตนเอง กีฬาควรน้อมรับแนวคิดและร่วมมือกับนักกีฬาเพื่อช่วยผลักดันวาระของตนตราบเท่าที่สอดคล้องกับหลักการทางธุรกิจของพวกเขา ตัวอย่างนี้คือเมื่อ Nike ร่วมมือกับ Colin Kaepernick อดีตผู้เล่น National Football League ในสาเหตุของเขาที่จะปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับความโหดร้ายของตำรวจต่อชาวแอฟริกันอเมริกันในสหรัฐอเมริกาโดยไม่เลือกข้างหรืออคติโดยตรง  

ปัจจุบันแบรนด์ต่างๆ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการกีฬามากขึ้นกว่าเดิมด้วยการเรียกร้องจรรยาบรรณที่ไม่อาจตำหนิได้กับกีฬาที่พวกเขาสนับสนุนหรือเป็นพันธมิตรด้วย คำแนะนำสำหรับกีฬาคือการตรวจสอบข้อบังคับและประเมินระบบใหม่ให้มีจริยธรรมตามมาตรฐานปัจจุบัน NCAA ได้เริ่มกระบวนการนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะเพิ่มมูลค่าตราสารทุนของผู้เล่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดการกับความขัดแย้งและความขัดแย้ง กีฬาควรปรับแนวปฏิบัติการวิจัยตลาดจากผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อรวบรวมความคิด ความเชื่อ และภูมิหลังทางสังคมของนักกีฬาและผู้บริโภค กีฬาก่อนแพร่ระบาด ระดับมืออาชีพ และระดับวิทยาลัย หารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันโดยไม่มีแฟนๆ เพื่อพยายามชะลอการแพร่กระจายของ COVID-19 เนื่องจากพวกเขาครุ่นคิดถึงโอกาสที่จะสูญเสียรายได้จากผู้บริโภค พวกเขาจึงควรคิดถึงการจัดงานคืนที่พักฟรีให้กับแฟนๆ ทุกคนเมื่อสังคมกลับสู่สภาวะปกติ โรงยิมของรัฐและเอกชนควรพยายามเสนอให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ฟรีหรือลดลง เหตุผลนี้จะช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกเชื่อมโยงกับกีฬาด้วยความเท่าเทียมเว็บสล็อต