สล็อตแตกง่ายส่งเสริมสภาพแวดล้อมกีฬาที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

สล็อตแตกง่ายส่งเสริมสภาพแวดล้อมกีฬาที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

Alexanderสล็อตแตกง่าย Cárdenas แบ่งปันกลยุทธ์ด้านการป้องกันและการป้องกันเพื่อจัดการกับการล่วงละเมิดต่อเด็กและเยาวชนในด้านกีฬาสำหรับโครงการพัฒนาการรักษาความสมบูรณ์ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่เน้นด้านกีฬา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน กำลังกลายเป็นความกังวลที่เพิ่มขึ้นในกีฬาเพื่อการพัฒนาและการเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ ในระดับพื้นฐานที่สุด โปรแกรมกีฬาเพื่อการพัฒนาควรจัดให้มีพื้นที่ที่ผู้เข้าร่วมสามารถรู้สึกได้รับการปกป้องจากอันตราย การล่วงละเมิด การแสวงประโยชน์ และความรุนแรง ในขณะที่เรียนรู้ทักษะ แนวทางปฏิบัติ 

และข้อมูลที่สำคัญที่สามารถนำไปใช้กับแง่มุมต่างๆ ของชีวิตได้

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การแทรกแซงทางสังคมที่เน้นด้านกีฬาจำนวนมากล้มเหลวในการบูรณาการหลักและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นองค์ประกอบหลักของกิจกรรมแบบเป็นโปรแกรม นอกจากนี้ ความกดดันและความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในการแข่งขันกีฬาจำเป็นต้องมีมาตรการใหม่เพื่อเสริมสร้างการป้องกันและการพัฒนาที่เหมาะสมของนักกีฬาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เพื่อแก้ไขข้อกังวลเหล่านี้ สภากีฬาแห่งสเปน (CSD) ร่วมกับหน่วยงานเพื่อความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสเปน (AECID) ได้จัดสัมมนาเรื่อง “การปกป้องเด็กและเยาวชนในกีฬา” เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้แทนจากทั่วภูมิภาคลาตินอเมริกาเข้าร่วมการสัมมนาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และกลยุทธ์การป้องกันที่ใช้โดยภาคการกีฬา สถาบันของรัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมกีฬาที่ปลอดภัยสำหรับผู้เยาว์ นักกีฬา

ในฐานะผู้เข้าร่วมการสัมมนานี้ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองแอนติกา ประเทศกัวเตมาลา ฉันได้สัมผัสกับแนวปฏิบัติชั้นนำในการคุ้มครองเด็กในการเล่นกีฬา และมีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์กับผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่กีฬาคนอื่นๆ จากภูมิภาคในหัวข้อที่ซับซ้อนเป็นพิเศษนี้ แกนหลักของการสัมมนามีข้อความว่าเด็กและเยาวชนมีสิทธิขั้นพื้นฐานพร้อมกรอบการทำงานระหว่างประเทศที่มีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยปัจจัยมากมาย รวมทั้งแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมและการขาดกฎหมายระดับชาติที่เป็นรูปธรรม สิทธิของเด็กยังคงถูกละเมิดโดยไม่ต้องรับโทษ

มีหลายกรณีที่การละเมิดและการละเมิดเกิดขึ้น

ในระหว่างการฝึกกีฬา ความต้องการและการอุทิศตนในระดับสูงในกีฬาที่มีการแข่งขัน บวกกับการฝึกสอนแบบเผด็จการและมากเกินไป (ซึ่งอาจส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่สมดุลระหว่างโค้ชและนักกีฬา) ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการล่วงละเมิดเด็กที่แพร่หลายที่สุดในกลุ่มกีฬา อีกรูปแบบหนึ่งของการรุกรานและความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน การล่วงละเมิดทางเพศ ยังคงเป็นหัวข้อต้องห้ามในกีฬา เด็กมักจะถูกล่วงละเมิดในระหว่างการเล่นกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงความอดทนที่ยอมรับต่อการรุกรานในกีฬา การสัมผัสทางร่างกายในระดับสูง และระบบการให้รางวัลและการลงโทษซึ่งมักจะสนับสนุนการฝึกและการแข่งขันกีฬา

กลยุทธ์การป้องกันและคุ้มครองต่อไปนี้อาจช่วยลดการล่วงละเมิดต่อเด็กและเยาวชนในกีฬาให้เหลือน้อยที่สุดสำหรับโปรแกรมการพัฒนา:รวมสิทธิของเด็กและเยาวชนเป็นเกณฑ์ชั้นนำสำหรับองค์กรและการดำเนินกิจกรรมกีฬาที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ ในขณะเดียวกันก็รับประกันความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมตลอดเวลาจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสิทธิเด็ก จรรยาบรรณภายใน และจรรยาบรรณสำรวจภูมิหลังของผู้ทำงานกับเด็กในรายการกีฬา

จัดทำกลไกการรายงานและช่องทางที่ให้การสนับสนุนเด็กและครอบครัวที่ตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดในรายการกีฬาตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลไกการรายงานเหล่านี้ทำงานร่วมกับกรอบการคุ้มครองเด็กแห่งชาติที่มีอยู่ให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาบาดแผลและฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากการล่วงละเมิดทางเพศในรายการกีฬาแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเพียงการกระทำบางส่วนที่สามารถดำเนินการได้เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับเด็กและนักกีฬารุ่นเยาว์ องค์ประกอบหลักของวัตถุประสงค์นี้รวมถึงการมีส่วนร่วมเชิงรุกของครอบครัวและสมาชิกในชุมชนในโครงการกีฬา รวมถึงการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของ ผสมผสานแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการป้องกันและตรวจจับการละเมิดในภาคกีฬาสล็อตแตกง่าย